Čo je nové

Stále viac papierovačiek má škole pomôcť vyriešiť elektronizácia formou školských informačných systémov.

A že toho na škole nie je naozaj málo, potvrdí každý učiteľ. eŠkola ako softvérový program na evidenciu všetkých dát o žiakoch, ich prospechu či ich zákonných zástupcoch, zamestnancoch a škole ako takej čiastočne zmenší hŕby papierov na učiteľovom stole.

eŠkola je už viac ako päť rokov stabilným partnerom škôl. Funkcie programu eŠkola sa neustále zlepšujú a inovujú. Zjednodušiť prácu si môže každý učiteľ pomocou internetovej žiackej knižky či elektronickej triednej knihy.

Popis známky v IŽK

Ako novinku umožňuje IŽK učiteľovi vytvoriť popis známky – každý stĺpec si učiteľ pomenuje aktivitou, za ktorú žiak známku dostal (písomná práca, ústna odpoveď a i.). Takto bude mať učiteľ prehľad o tom, kto neabsolvoval niektorú časť hodnotenia.

 

co je nove izk popis stlpcov

Slovný komentár

MŠVVaŠ SR zmenou zákona 245/2008 Z. z. účinnou od 1. 9. 2015 doplnilo pre žiakov s mentálnym postihnutím, pre žiakov s autizmom alebo inými vývinovými poruchami nový typ hodnotenia - slovný komentár o dosiahnutých vzdelávacích výsledkoch bez vyjadrenia stupňov. Učiteľ výstižne popíše aktivitu, snahu, dosiahnuté pokroky žiaka za celý polrok. eŠkola podporuje už aj tento typ hodnotenia. Pre učiteľov je pripravená jednoduchá šablóna, do ktorej si zapíšu jednotlivé hodnotenia žiakov.

co je nove slovny komentar

Tematické plány

V priebehu októbra 2015 pribudla v programe eŠkola možnosť evidovať tematické plány učiteľa. Dnes už nepovinnú časť pedagogickej dokumentácie si vedie takmer každý učiteľ. Vopred zadefinované učivo uľahčí učiteľovi vypisovanie preberanej témy do elektronickej triednej knihy. Tematické plány si môže učiteľ naimportovať pomocou pripravenej šablóny.

co je nove tematicke plany

Triedny výkaz

Počas školského roka škola zbiera a zapisuje do programu eŠkola základné údaje o žiakovi, jeho zákonných zástupcoch a eviduje jeho prospech. Neprepisujte opakovane tieto údaje do triednych výkazov alebo katalógových listov, vyplňte si ich priamo z programu eŠkola. Triedne výkazy či katalógové listy už len vytlačíte.

co je nove triedny vykaz

GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA   ŠKOLA na webe

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.