Novinky v elektronickej triednej knihe

Aj vaša škola patrí k tým, ktoré sa tento školský rok rozhodli viesť elektronickú triednu knihu? Vyskúšajte si nové funkcie, ktoré vám zjednodušia zapisovanie učiva.

Môj rozvrh

V elektronickej triednej knihe je spustená nová funkcionalita – zobrazenie rozvrhu. Rozvrh hodín si vytvorí učiteľ v časti Môj rozvrh.

elektronicka triedna kniha sevt 01

Učiteľ si svoj rozvrh hodín vyskladá jednoduchým klikaním na vyučovacie predmety. Vyučovacie hodiny sa mu zobrazia podľa úväzku. Nesprávne alebo omylom zadanú hodinu môže učiteľ kedykoľvek zmazať (krížik).

elektronicka triedna kniha sevt 02

V pohľade Vyučovacia hodina si učiteľ zvolí zobrazenie rozvrhu. Pri zapisovaní učiva si vyberie hodinu, zapíše chýbajúcich žiakov a preberané učivo. A je to! Zobrazený kalendár na pravej strane umožňuje presun medzi jednotlivými mesiacmi a týždňami. Ak učiteľ supluje, zobrazí sa mu zapisovanie preberaného učiva po starom – výber triedy, dňa, hodiny a predmetu.

elektronicka triedna kniha sevt 03

Zobrazenie zápisov za vybratý týždeň

Každý vyučujúci si môže pomocou týždenného náhľadu elektronickej triednej knihy zobraziť a skontrolovať zapísané záznamy za vybratý týždeň. Triedny učiteľ, okrem svojich vybratých záznamov, rýchlo skontroluje aj celý týždeň vo svojej triede.

elektronicka triedna kniha sevt 04

Zobrazený náhľad výstižne a jednoducho zobrazuje odučené hodiny učiteľa alebo triedy. Učiteľ / triedny učiteľ si rýchlo skontroluje chýbajúce hodiny alebo nesprávne zapísané údaje. Potrebné úpravy môže učiteľ urobiť pomocou poslednej ikony  - hodiny. Triedny učiteľ si v prehľade za jednotlivé týždne zaeviduje aj týždenníkov.

Ak sú zápisy v poriadku, triedny učiteľ uzamkne týždeň. Žiaden zápis, ani údaje o neprítomných žiakoch nebude dovolené meniť. Uzamknutie sa objaví v každej časti elektronickej triednej knihy – zobrazenie týždňa, moje hodiny, absencie, týždenníci a u všetkých učiteľoch, ktorí v danej triede učia.

elektronicka triedna kniha sevt 05

Uzamknutý týždeň môže odomknúť len triedny učiteľ.

Reprezentácia školy

Ak váš žiak reprezentoval školu na súťaži, olympiáde alebo inom podujatí, zapíšete mu ospravedlnenú neprítomnosť do stĺpca so znakom „R“ a nezapočíta sa mu to do zameškaných hodín. Evidenciu ospravedlnení pri neprítomnosti žiaka v škole spravuje triedny učiteľ. Počet zadaných hodín v stĺpci označenom „R“ sa nezapočíta do výsledného počtu zameškaných hodín.

elektronicka triedna kniha sevt 06

Nové funkcie v nastavení Školy na webe

Rozšírené možnosti na spravovanie elektronickej triednej knihy sú doplnené aj pre správcu (admina) Školy na webe. Správca môže povoliť prístup k editácii záznamov tried v Škole na webe aj iným učiteľom, nielen triednemu učiteľovi, ktorému toto právo dáva nastavené triednictvo. V ponuke si správca vyberie „Prístupové práva“.

elektronicka triedna kniha sevt 07

Zobrazí sa zoznam učiteľov, ktorí sú v rámci školy evidovaní.

elektronicka triedna kniha sevt 08

Právo na prístup k záznamom konkrétnej triedy nastavuje správca zaškrtnutím checkboxu pri triede. Zmenu potvrdí uložením zmien.

elektronicka triedna kniha sevt 09

V kalendáriu v elektronickej triednej knihe sú vyznačené štátne sviatky a prázdniny a počas týchto dní nie je dovolené zapisovanie učiva. Škola si môže zadefinovať voľné dni (riaditeľské voľno, chrípkové prázdniny a i.) a aj tieto dni budú neprístupné na zapisovanie záznamov do elektronickej triednej knihy.

elektronicka triedna kniha sevt 10

Správca si v menu vyberie Voľné dni a pomocník pod zobrazeným kalendárom napovie, akým spôsobom je možné doplniť voľné dni školy.

elektronicka triedna kniha sevt 11

CENNÍK    OBJEDNÁVKA   ŠKOLA na webe

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.