Napíš – skontroluj – zmaž – oprav! Učebné pomôcky CREO

Chránime naše lesy! Slogan, ktorý sa zobrazuje na rôznych výrobkoch s recyklovaným papierom či v podpisoch e-mailov, aby adresát zvážil či si e-mail naozaj vytlačí.

A ako chránite naše lesy vy? Máme pre vás riešenie. CREO učebné pomôcky! Pracovné zošity či listy a bloky rôznych veľkostí majú špeciálny povrch, ktorý umožňuje opakovane zapisovať  a stierať údaje.

CREO pracovné listy majú stierateľný povrch a tým sú jedinečnou pomôckou na opakované písomné precvičovanie vedomostí.

CREO notové osnovy  –  základné vybavenie na vyučovanie hudobnej výchovy

75 860 7

Aj správny zápis nôt si vyžaduje precvičovanie. Praktickou učebnou pomôckou sú CREO notové osnovy, na ktoré sa dá opakovane písať stierateľnými popisovačmi, až kým nebudete spokojní s výsledkom. Takto sa dajú precvičovať noty, stupnice, taktové čiary, husľový/basový kľúč alebo ďalšie hudobné znamienka. Neustálym trénovaním získa žiak potrebné zručnosti bez zbytočnej spotreby papiera.
Urobte koniec nadmernej spotrebe papiera a zošitov s notovými čiarami.

V našej ponuke máme dva základné formáty:

 • formát A4 (balenie obsahuje 10 listov),
 • formát A2 (zodpovedá rozmeru školskej lavice žiaka, balenie obsahuje 5 listov).

 

 

 

 

CREO pracovné listy PREDŠKOLÁČIK  a ŠKOLÁČIK75 860 475 860 6

Cvičebnica PREDŠKOLÁČIK obsahuje 40 stierateľných pracovných strán. Predškoláčik s pripravenými cvičeniami poskytuje úlohy na rozvoj základných poznatkov z logického myslenia,  kreslenia a písania, matematiky a angličtiny.

Cvičebnica ŠKOLÁČIK, pre žiakov prvého a druhého ročníka základných škôl, obsahuje 35 stierateľných pracovných strán. Ide o doplnkový materiál, ktorý má spestriť vyučovanie a zvýšiť motiváciu žiakov. Zároveň vám prinášame návody a odporúčania, ako pracovať s CREO pracovnými listami Školáčik v metodických poznámkach k pracovným listom. Pracovné listy sú rozdelené podľa farieb na predmety slovenský jazyk a sloh, matematika, prvouka a hudobná výchova.

CREO pracovný zošit ŠKOLÁČIK je zaradený do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy; odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR : 2016-8649/8952:4-100C.

 

CREO pracovné listy z matematiky

75 860 075 860 1Učebná pomôcka z matematiky pre žiakov 5. ročníka ZŠ obsahuje 59 stierateľných listov. Jednotlivé listy obsahujú príklady na lepšie pochopenie a utvrdenie učiva. Príklady si môže žiak precvičovať dovtedy, kým nebude spokojný s výsledkom jednoduchým zmazaním pomocou stierky. Na konci zbierky sú všetky výsledky príkladov, čím je zabezpečená okamžitá spätná väzba. Učitelia môžu pracovné zošity používať priamo na hodine matematiky či  rozdať žiakom v triede pracovné listy na samostatné počítanie, alebo na precvičovanie príkladov doma.

Matematika pre 6. a 7. ročník je vypracovaná v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Úlohy a cvičenia sú vhodne zaradené, nadväzujú na doterajšie poznatky a skúsenosti, ktoré žiaci získavali v predchádzajúcich ročníkoch. Úlohy sú rozmanité, doplnené sú tabuľkami a grafmi z bežného života. V závere každej kapitoly je súhrnné cvičenie na opakovanie učiva a písomná práca, vďaka ktorej si môže učiteľ preveriť vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci nadobudli. Na konci zbierky sú uvedené výsledky príkladov. Pracovný zošit prispeje k utvrdeniu získaných poznatkov z matematiky, rozvinie matematické kompetencie, finančnú gramotnosť a pripraví žiakov na riešenie matematických situácií v reálnom živote.

 

 

CREO pracovné listy z chémie

CREO pracovné listy z chémie sú určené pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Obsahuje 52 stierateľných listov. Jednotlivé listy obsahujú vzorce, názvy prvkov a ďalšie úlohy, ktoré slúžia na lepšie pochopenie a utvrdenie učiva. Priamo na hodine chémie môžu žiaci dopĺňať odpovede do zadaných úloh. Učiteľ spestrí hodinu žiakov a vzbudí u nich záujem o samotný predmet.  Pracovné listy sú vhodné aj na domáce precvičovanie učiva.

CREO periodická tabuľka je užitočná učebná pomôcka na trénovanie chemických prvkov. Predná strana tabuľky slúži na zápis chemických značiek všetkých prvkov, na zadnej strane si v troch tabuľkách precvičíte umiestnenie prvkov, kovov, polokovov a alkalických kovov. Formát tabuľky je A4.
75__860_2
75__860_5.jpg 75__860_5_1

CREO pracovné listy z anglického jazyka

75 860 3

CREO anglický jazyk ponúka štyri rôzne cvičebnice.Angličtina je originálna učebná pomôcka angličtiny pre žiakov 3. až 5. ročníka základnej školy. Obsahuje 51  pracovných listov, pomocou ktorých si žiaci môžu opakovať, upevňovať a aktívne používať naučené slová, frázy a gramatické javy. Napísaný text stačí jednoducho zmazať pomocou stierky. Pracovné listy sú vynikajúcou modernou učebnou pomôckou. Učitelia ich môžu používať pri výklade učiva priamo na hodine, ale cvičebnica je vhodná aj na domáce precvičovanie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo túto jedinečnú cvičebnicu do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených na výučbu anglického jazyka v 3. - 5. ročníku základných škôl.

55__407_6.jpg 55__421_8 55__433_4b

CREO bloky

Kreativite sa medze nekladú, preto sme pre vás pripravili aj čisté CREO bloky. Dostupné sú vo formátoch A4, A3 a A2 a aj ako veľmi obľúbené testovacie tabuľky. Záleží iba na vašej fantázii, akú učebnú pomôcku žiakom vytvoríte. CREO bloky majú špeciálny stierateľný povrch, ktorý umožňuje opakované písanie. Stačí zotrieť a môžete ich znova používať. S testovacími tabuľkami rýchlo a efektívne zopakujte každé učivo.

77 637 0 77 637 1 77 637 2

 

Všetky CREO pracovné listy je potrebné vypĺňať stierateľnými popisovačmi.  Nepoužívajte permanentné popisovače!

OBJEDNAŤ

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.