Maturita 2017

Už 14. marca 2017 vypukne prvé kolo maturitných skúšok. Štartujú externou časťou a písomnou formou internej časti maturitnej skúšky. Ak má vaša škola zakúpenú licenciu na program eTlačivá a eŠkola, už vás nič nezaskočí. Potrebné tlačivá si môžete kedykoľvek vytlačiť. Budete mať istotu, že používate správne tlačivá.

V programe eTlačivá nájdete tlačivá schválené a zverejnených MŠVVaŠ SR potrebné na celý priebeh maturitných skúšok. eŠkola vám ušetrí čas pri vypisovaní tlačív.

V prípade, že v priebehu maturitnej skúšky zistíte, že vám chýbajú niektoré tlačivá a vaša škola nevlastní licenciu na program eTlačivá, odporúčame vám kreditnú licenciu eTlačivá. Dobitím kreditu v minimálnej výške 5 € získate okamžitý prístup k všetkým potrebným tlačivám.

Nižšie vám ponúkame prehľadný harmonogram udalostí, ktoré sa týkajú maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017.

V termíne od 14. marca do 17. marca 2017 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Harmonogram riadneho termínu EČ a PFIČ MS

 • 14. marec 2017 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • 15. marec 2017 - anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk (B1, B2, C1)
 • 16. marec 2017 - matematika
 • 17. marec 2017 - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Témy PFIČ MS zo SJL a SJSL dňa 14. marca 2017 a z MJL a UJL dňa 17. marca 2017 budú vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a v daný deň po vyhlásení v Slovenskom rozhlase aj  zverejnené  prostredníctvom internetu na stránkach NÚCEM, CVTI SR – ŠVS a MŠVVaŠ SR.

Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, TJ) budú dňa 15. marca 2017 zverejnené iba prostredníctvom internetu na stránkach NÚCEM, CVTI SR – ŠVS a MŠVVaŠ SR.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 7. apríla 2017. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je stanovený na 6. až 9. septembra 2017.

Najneskôr desať dní pred začiatkom ústnej časti MS budú do škôl doručené výsledky  žiakov príslušnej školy z EČ MS. Zber bude prebiehať prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS zverejnenom na stránke CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie budú školám zasielané elektronickou poštou. Aj tento školský rok budú mať školy využívajúce program eŠkola import dát automaticky. Už nebudú musieť prácne nahrávať údaje z rôznych šablón.

Vybrané školy sa aj tento školský rok zúčastnia externej časti maturitnej skúšky elektronickou formou. Elektronická forma EČ MS je rovnocenná s písomnou formou EČ MS. Vybrané školy mohli svojich žiakov prihlásiť do systému e-Test aj cez program eŠkola. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke http://www.etest.sk/e-maturita-2017/.

Príslušné odbory školstva v rámci obvodných úradov určia termíny ústnej časti maturitnej skúšky jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2015 do 9. júna 2017.

Dôležitou informáciou pre riaditeľov škôl sú legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú platnosť v školskom roku 2016/2017.  Od 1. septembra 2016 nadobudlo účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého žiaci tried s bilingválnym vzdelávaním vykonajú externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Podrobné informácie NÚCEM – odkaz http://www.nucem.sk/sk/maturita

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.