Pracovná zmluva podľa § 48

Medzi pracovnoprávnymi tlačivami máme novinku 54  338 5 Pracovná zmluva podľa § 48 pre zamestnancov škôl, ktorá reaguje na nový zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. (zákon nadobúda účinnosť 25. 5. 2018).

Môžete ju odporučiť riaditeľom škôl. Pracovnú zmluvu nájdete iba v elektronickej podobe v programe eTlačivá.

pracovna zmluva etlaciva

Do tlačiva ŠEVT 54  338 5 Pracovná zmluva podľa § 48 sme zároveň pridali bod 14, ktorý reflektuje na zákonné povinnosti v rámci agendy ochrany osobných údajov. Bod 14 znie:

Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov, budem ich spracúvať iba v takom rozsahu, ktorý mi vyplýva z môjho pracovného pomeru. Tieto osobné údaje nebudem využívať pre svoju osobnú potrebu a budem zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktoré boli na škole/školskom zariadení na ochranu osobných údajov prijaté. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku môjho pracovného pomeru.

Som si vedomý, že pri porušení niektorej z týchto podmienok sa dopúšťam porušenia pracovnej disciplíny, za čo môžu byť voči mne vyvodené dôsledky v zmysle platných právnych predpisov.

GRID karta   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.