Rozhodnutia o poplatkoch za CVČ, ZUŠ a ŠKD

Jednou z mnohých povinností zriaďovateľov školských klubov detí, centier voľného času či základných umeleckých škôl je aj rozhodovanie o výške a spôsobe úhrady poplatkov na dieťa na čiastočnú úhradu nákladov na využívanie týchto zariadení.

Sformuluje a zverejní ich vo Všeobecne záväznom nariadení o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti (obce, mesta, mestskej časti či samosprávneho kraja). Výšku poplatku a termín úhrady určuje zriaďovateľ na zasadnutí samosprávy a odvíja sa od rozpočtu konkrétneho zariadenia.

Zriaďovateľ zároveň rozhoduje aj o okolnostiach, za ktorých môže byť tento poplatok znížený či odpustený. Kritériá pre tento krok sú tiež obsahom Všeobecne záväzného nariadenia. Dôvodom na zníženie či odpustenie poplatku môže byť napríklad, ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi, alebo ak je žiak z dôvodu choroby dlhodobo neprítomný, ak je zdravotne postihnutý, prípade ak dané zariadenie navštevuje viac detí z rodiny.

Žiadateľ (zákonný zástupca) o zníženie či odpustenie poplatkov adresuje žiadosť o zníženie/odpustenie príspevku riaditeľovi CVČ, ZUŠ alebo ŠKD. Ten ju bezodkladne postúpi zriaďovateľovi, ktorý vydá rozhodnutie o vyhovení či nevyhovení takejto žiadosti. Používatelia nášho programu etlaciva.sk nájdu pripravené tieto tlačivá rozhodnutí v elektronickej podobe. Všetky sú vytvorené v spolupráci so špecializovanou advokátskou kanceláriou. Vychádzame tak v ústrety všetkým zriaďovateľom školských klubov detí, centier voľného času a základných umeleckých škôl – či už ide o obec, mesto, mestskú časť alebo samosprávny kraj.

Rozhodnutia sú rozdelené do troch skupín a pohodlne ich nájdete podľa číselných označení, či podľa názvu:

1. Rozhodnutia zriaďovateľa (obce) týkajúce sa ŠKD:

 • 54  434 0    Rozhodnutie o odpustení platenia príspevku v ŠKD
 • 54  434 1    Rozhodnutie o znížení výšky príspevku v ŠKD
 • 54  434 2    Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o odpustenia platenia príspevku v ŠKD
 • 54  434 3    Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o zníženie výšky príspevku v ŠKD

2. Rozhodnutia zriaďovateľa (obce alebo samosprávneho kraja) týkajúce sa CVČ

 • 54  435 0    Rozhodnutie o odpustení platenia príspevku v CVČ
 • 54  435 1    Rozhodnutie o znížení výšky príspevku v CVČ
 • 54  435 2    Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o odpustenia platenie príspevku v CVČ
 • 54  435 3    Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o zníženie výšky príspevku v CVČ

3. Rozhodnutia zriaďovateľa (obce alebo samosprávneho kraja) týkajúce sa ZUŠ

 • 54  436 0    Rozhodnutie o odpustení platenia príspevku v ZUŠ
 • 54  436 1    Rozhodnutie o znížení výšky príspevku v ZUŠ
 • 54  436 2    Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o odpustenie platenia príspevku v ZUŠ
 • 54  436 3    Rozhodnutie o nevyhovení žiadosti o zníženie výšky príspevku v ZUŠ

 

GRID karta   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.