Polročná klasifikácia 2013/2014

Aj v školskom roku 2013/2014 nájdete v programe eTlačivá aktuálne výpisy ku polročnej klasifikácii pre všetky typy škôl.

Základné školy si môžu výpisy prispôsobiť pre prípad, že sa rozhodnú pre slovné hodnotenie alebo pre klasifikáciu prospechu a správania za prvý polrok.

Výpisy ponúkame školám v slovenskom, maďarskom, ukrajinskom a rusínskom jazyku.

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte zo dňa 19.  januára 2012 o vydávaní dokladov o získanom vzdelaní si škola môže zvoliť formu informovania rodičov, resp.  plnoletých žiakov o prospechu z jednotlivých predmetov a správania žiaka za I. polrok.

Preferujete písomnú formu výpisu na bežnom kancelárskom papieri? Vašej škole ponúkame možnosť použiť výpisy v elektronickej forme prostredníctvom programu eTlačivá. Tlačivá obsahujú pokyny v zmysle platne školskej legislatívy a sú do maximálnej miery prispôsobené potrebám všetkých typov škôl.

Ak preferujete odovzdanie informácie rodičovi o prospechu prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, ponúkame vašej škole možnosť získať prístup do modernej internetovej žiackej knižky.

V prípade, že zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak požiadajú o vydanie vysvedčenia za prvý polrok, škola je ho povinná vydať (§ 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov). Žiadosť musí byť predložená písomne, inak je neplatná.

Písomnú žiadosť o vydanie vysvedčenia za I. polrok nájdete v programe eTlačivá (číslo tlačiva je 54  320 8). Uľahčíte tak prácu so žiadosťou zákonnému zástupcovi. Zároveň si ako škola splníte zákonnú povinnosť.


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.