Číslo účtu sa mení na IBAN

Od 1. 2. 2014 sa bežné čísla bankových účtov zmenia na bankové účty v tvare IBAN.

Zmeny v postupoch platobných služieb má na starosti projekt SEPA (Single Euro Payments Area). Predmetom projektu SEPA je harmonizácia pravidiel a štandardných postupov pre dva základné platobné nástroje (platobné príkazy a inkasá) a proces používania platobných kariet. Nástroje SEPA zabezpečia používanie spoločných pravidiel pre platobné služby.

Pri realizácii platobného príkazu zohráva dôležitú úlohu bankové spojenie tak platiteľa ako aj príjemcu. Podľa  pravidiel platných v súčasnosti sa pri komunikácii s bankami v rámci tuzemských bezhotovostných platieb doposiaľ používali bankové účty v tvare BBAN,  t. j. číslo účtu bolo tvorené národným číslom účtu a kódom banky. Takéto označenie je pre potreby medzinárodnej jednoznačnej identifikácie bankových účtov nedostačujúce. Podľa požiadaviek SEPA sú všetci platitelia a príjemcovia povinní od 01.02.2014 pri komunikácii s bankami používať bankové účty v tvare IBAN.

SEPA nariadenie sa nevzťahuje na platby:

 • ak platobný účet platiteľa alebo príjemcu vedie poskytovateľ platobných služieb mimo EHP alebo obidva platobne účty sa nachádzajú mimo EHP,
 • platobné transakcie vykonávané medzi poskytovateľmi a v rámci poskytovateľov platobných služieb (vrátane ich pobočiek) na vlastný účet,
 • platobné transakcie spracovávane a vyrovnávané prostredníctvom platobných systémov platieb vysokej hodnoty v mene euro (TARGET2),
 • poukazovanie peňazí (money remittance),
 • transakcie elektronických peňazí a platby prostredníctvom kariet, telekomunikácii, mobilných telefónov alebo digitálnych zariadení, pokiaľ nevedú k úhrade alebo inkasu cez platobný účet.

IBAN pozostáva z častí:

 • prvé dva znaky predstavujú kód krajiny (SK),
 • ďalšie dva znaky predstavujú kontrolné číslice,
 • nasleduje štvormiestny kód banky (používaný aj v súčasnosti, napr. kód Slovenskej sporiteľne je 0900),
 • IBAN je ďalej tvorený predčíslím účtu a základným číslom účtu (pôvodný formát BBAN).

V prípade, ak IBAN neobsahuje 24 znakov (napr. bankový účet nemá predčíslie alebo základné číslo nemá 10 znakov) poskytovateľ bankových služieb chýbajúce číslice doplní nulami tak, aby celkový počet znakov bol v súlade s požiadavkami SEPA (napr. SK3111000000001987654321).

Všetky banky od 1. 2. 2014 nebudú prijímať platobné príkazy s bankovými účtami v tvare BBAN. Je dôležité, aby platitelia a príjemcovia, čo možno najskôr rozposlali svojim obchodným partnerom svoje bankové účty v tvare IBAN a taktiež aktualizovali zoznam všetkých účtov svojich obchodných partnerov.

S platnosťou od 9. 1. 2014 sme upravili tieto tlačivá

30  402 5 Faktúra
54  306 2 Faktúra bez DPH

S platnosťou najneskôr od 20. 1. 2014 upravíme tieto tlačivá

30  014 9 Avízo o platbe
30  004 9 Hromadný príkaz na inkaso
30  003 7 Hromadný príkaz na úhradu
10  065 0 Objednávka
02  029 0 Platobný poukaz
30  001 7 Príkaz na úhradu


GRID karta   INŠTALOVAŤ   CENNÍK    OBJEDNÁVKA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.