Špeciálna trieda a špecializovaná trieda. To nie je to isté.

Pri komunikácii so základnými školami, osobne alebo prostredníctvom infolinky, sa stretávame s problematikou právnej úpravy v oblasti školstva, kedy sa zabúda na rozlišovanie medzi špeciálnou triedou a špecializovanou triedou.

Požiadali sme advokátsku kanceláriu o stručný odborný výklad.

Špecializovaná trieda (tzv. vyrovnávacia trieda) je určená predovšetkým pre žiakov, ktorí z výchovno-vzdelávacieho hľadiska potrebujú kompenzačný alebo rozvojový program (napr. výchovne alebo prospechovo oneskorené deti, ktoré však nie sú s mentálnym postihnutím; deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým nebolo diagnostikované zdravotné postihnutie, avšak u ktorých sa psychologickým vyšetrením zistí, že nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania prvého ročníka základnej školy). Podmienky pre zriaďovanie špecializovaných tried a zaraďovanie detí do týchto tried sú upravené v ustanovení § 13 ods. 3 až 5 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

Od špecializovaných tried je potom potrebné odlišovať špeciálne triedy, ako triedy, ktoré sú určené predovšetkým pre deti (žiakov) so zdravotným znevýhodnením (zdravotným postihnutím), ktoré sa v týchto triedach vzdelávajú podľa výchovno-vzdelávacích programov používaných v špeciálnych školách (napr. výchovno-vzdelávacie programy pre deti so zrakovým postihnutím, sluchovým postihnutím alebo mentálnym postihnutím). V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa pri zriaďovaní špeciálnych tried, zaraďovaní žiakov do špeciálnych tried a organizovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v špeciálnych triedach postupuje podľa vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

Z vyššie uvedených dôvodov je preto potrebné odlišovať aj informovaný súhlas so zaradením žiaka do špecializovanej triedy v základnej škole a informovaný súhlas so zaradením (prijatím) žiaka do špeciálnej triedy základnej školy, nakoľko tieto tlačivá sa používajú pre rozdielne prípady a obsahovo sú odlišné.

Legislatívne správne informované súhlasy koncipované advokátskou kanceláriou ponúka pre materské školy, základné školy a stredné školy program eTlačivá. Pre každý typ školy sú k dispozícii tri verzie tlačív – pre štátnu, cirkevnú a súkromnú školu.

Všetky dôležité tlačivá pre materskú školu sú teraz dostupné už od 31,33 € s DPH (prvá splátka/36 mesiacov).


 CENNÍK     KÚPIŤ    INŠTALÁCIA

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.