Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov

Školy a školské zariadenia  majú od roku 2008 možnosť aktívne používať softvérové produkty spoločnosti ŠEVT a.s.

Ide celkovo o tri základné produkty, ktoré ponúkajú školám možnosť viesť školskú agendu komplexne a elektronicky. Je na mieste podotknúť, že plná elektronizácia zatiaľ možná nie je, no za predpokladu, že ak sa podaria legislatívne úpravy v oblasti archívnictva a registratúry a elektronického podpisovania, tak plná elektronizácia administratívnych úkonov môže byť reálna aj v školskej praxi.

Zamestnanci škôl a školských zariadení majú popri praktickom používaní softvérových produktov možnosť absolvovať aj kontinuálne vzdelávanie. Ide o vzdelávací program „Moderné technológie spracovania školskej administratívy“. Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania je určený najmä pre učiteľov , majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a odborných pedagogických zamestnancov (zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch). Kontinuálne vzdelávanie bolo zaradené medzi akreditované kurzy rozhodnutím o akreditácii číslo 211/2010-KV.

Ponúkané kontinuálne vzdelávanie je aktualizačné a v troch samostatných blokoch ponúka praktické rady ako efektívne a jednoducho pracovať:

 • so školskými údajmi – 16 hod. (program eŠkola),
 • so školskými tlačivami a pedagogickou dokumentáciou - 6 hod.(eTlačivá),
 • s internetovou žiackou knižkou – 3 hod. (IŽK).

Práca s produktami ŠEVT a.s. umožňuje spracovávať školskú administratívu rýchlejšie. Usporený čas dáva viac priestoru pre aktivity vo výchovnom a vzdelávacom procese.

Spôsob prihlásenia

Forma účasti je prezenčná. Účasť a absolvovanie vzdelávania je možné vyplnením prihlášky na kontinuálne vzdelávanie.

Prihlášku si môžete stiahnúť tu .

Viac informácií vám poskytneme na t. č. 02/53 416 128.

Spôsob platby

Po zaslaní vyplnenej a podpísanej Prihlášky na našu adresu vám doručíme oznámenie o zaradení na kontinuálne vzdelávanie.

Cena kurzovného: 60 €
Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK89  3100 0000 0040 2007  2007 8508
BIC: LUBASKBX
SŠPG nie je platcom DPH.

V overovaní kompetencií (§35 ods. 6, ktorý sa vypustil z nového znenia zákona) môžeme pokračovať – na základe stanoviska MŠVVaŠ SR: „u poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ktorým bol akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania pred 1. novembrom 2013 za podmienok ukončovať vzdelávacie programy s možnosťou overenia profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním, zostávajú podmienky počas platnosti akreditácie nezmenené (§ 42 ods. 6).“

Poplatok iba za skúšku je: 35 €
Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK89  3100 0000 0040 2007  2007 8508
BIC: LUBASKBX
SŠPG nie je platcom DPH.

Úspešné ukončenie a kredity

K ukončeniu akreditovaného kurzu dochádza predstavením záverečnej prezentácie pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania. Celkový rozsah aktualizačného vzdelávania je určený na 25 vyučovacích hodín a úspešným absolvovaním získa účastník 7 kreditov.

Vyskúšajte si program ešte pred absolvovaním vzdelávania. Požiadajte o bezplatné vydanie grid karty a nainštalujte si jednotlivé programy.


PRODUKTY   INŠTALOVAŤ   CENNÍK 

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.