Žiacka knižka na slovné hodnotenie

Hodnotenie sa na našich školách často spája s pojmom klasifikácia prospechu a správania, teda tradičnou škálou známok 1 – 5.

Známka však vyjadruje len stupeň, na akom si žiak osvojil poznatky, nevyjadruje jeho individuálne, tvorivé aktivity, ktorými si dané poznatky osvojil. Pochváliť a motivovať žiaka v jeho úsilí dosahovať výborné výsledky môže učiteľ prostredníctvo slovného hodnotenia.

Slovné hodnotenie je forma hodnotenia, ktorého výsledky sú obsiahnuté v slovnom komentári, vyjadruje, čo konkrétne žiak v danom predmete zvládol a na akej úrovni vzhľadom k jeho možnostiam a schopnostiam. Povzbuďte aj vy vašich žiakov novými žiackymi knižkami so slovným hodnotením.

V mnohých európskych krajinách je slovné hodnotenie jediným prostriedkom, ktorým učiteľ vyjadruje kvalitu osvojených poznatkov žiakom. Čaro slovného hodnotenia pre žiakov spočíva aj v tom, že aj slabšie výsledky dokáže učiteľ vyjadriť pozitívne. Práve funkcia povzbudenia a motivovania žiakov im pomáha dosahovať stále lepšie výsledky. Žiak sa dozvie viac informácií o svojich kvalitách a slabých stránkach a učiteľ mu podá hlbšie vysvetlenie, ako len obyčajným číslom. Slovné hodnotenie je šité na mieru konkrétnemu žiakovi. Nediskriminuje žiaka voči spolužiakom, keďže zdôrazňuje predovšetkým kladné výsledky. Žiak sa cíti menej pod tlakom a menej stresovaný.

Nesporne, slovné hodnotenie poskytuje žiakom a ich rodičom mnohé výhody, ale kladie nové úlohy na pedagógov. Slovné hodnotenie je časovo náročné a predstavuje ďalšiu záťaž v každodennej práci učiteľa.

V súčasnosti nie je v slovenskom školstve vytvorený priestor na slovné hodnotenie, pretože stredné školy a vysoké školy akceptujú len doklady s „presným“ vyjadrením úrovne osvojených poznatkov. V rámci základných škôl sú ojedinelé lastovičky, kde hodnotenie žiakov prebieha aj slovným hodnotením. Doklady o vzdelaní sú však kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Väčšie uplatnenie má slovné hodnotenie na špeciálnych školách, kde žiakom suchá známka nevypovie nič o ich zručnostiach a schopnostiach.

ziacka knizka na slovne hodnotenie sevt 01

Na školský rok 2015/2016 sme pripravili pre školy nový typ žiackej knižky – Žiacka knižka na slovné hodnotenie.

V prípade záujmu si žiacku knižku môžete objednať tu:

Adresa:
Stredisko školských tlačív
Cementárenská cesta 16
974 72 Banská Bystrica

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 048/ 29 41 220 – 222

Objednajte si žiacku knižku už teraz! V septembri 2015 si ich môžu žiaci vašej školy nájsť na svojich laviciach.

sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.