Víkendové pobyty vo Vysokých Tatrách

ŠEVT & EPSON sú už niekoľko rokov spoľahlivými partnermi v oblasti školskej administratívy.

ŠEVT zabezpečuje vždy aktuálne, ministerstvom školstva schválené tlačivá, EPSON poskytuje kvalitné atramentové tlačiarne s technológiou DURABrite Ultra Ink a originálne náplne do tlačiarní, ktorá je zatiaľ neprekonaným riešením pre tlač dokladov o získanom vzdelaní,ale aj pedagogickej dokumentácie.

Zakúpte si v čase od 13. apríla 2015 do 12. júna 2015 atramentovú tlačiareň EPSON alebo originálny spotrebný materiál EPSON za najlepšiu cenu na trhu a zároveň si zakúpte novú licenciu alebo predĺžte platnosť súčasnej licencie na produkty eTlačivá, eŠkola, eRozvrhy alebo Komplexná školská agenda. Následne vás automaticky zaradíme do žrebovania o hlavnú cenu – 3x víkendový pobyt v Hoteli Kukučka vo Vysokých Tatrách s ubytovaním v nadštandardnej izbe Superior.

Do súťaže budú zaradené všetky školy, ktoré si v čase od 13. apríla 2015 do 12. júna 2015 zakúpia a uhradia cenu za tieto produkty:

 • nové licencie eTlačivá, eŠkola, eRozvrhy, Komplexná školská agenda alebo predĺženie súčasných licencií eTlačivá, eŠkola, eRozvrhy, Komplexná školská agenda,
  Aktuálna platnosť licencie a typ licencie nerozhoduje. Minimálna výška nákupu licencie je 50 EUR s DPH.

  a súčasne si zakúpia jednu tlačiareň EPSON alebo originálny spotrebný materiál EPSON

 • EPSON B-510 DN v celkovej hodnote 169,- EUR s DPH, alebo
 • EPSON WorkForce Pro WF-5620 DWf v celkovej hodnote 179,- EUR s DPH alebo originálny spotrebný materiál EPSON.

Podmienky súťaže

Organizátormi súťaže sú

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT, a. s. (skrátená verzia obchodného mena), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
EPSON Europe B. V. Branch Office Czech Republic, Slavíčkova 1a, 638 00 Brno

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá škola v rámci Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže zároveň každá škola potvrdzuje, že bez výhrad súhlasí s podmienkami súťaže.

Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha v termíne od 13. apríla 2015 do 12. júna 2015

Pravidlá

Do súťaže zaradíme každú objednávku školy, ktorá si v uvedenom termíne zakúpi aspoň jednu licenciu v min. výške 50 € s DPH a aspoň jednu atramentovú tlačiareň alebo originálny spotrebný materiál EPSON prostredníctvom elektronickej objednávky zverejnenej na http://www.vsetkopreskolu.sk/objednavka. Úplne a správne vyplnenie základných identifikačných údajov školy sú podmienkou zaradenia do súťaže. Originálne náplne EPSON objednávajte v eShope.

Cena

3x víkendový pobyt pre dve osoby na dve noci v Hoteli Kukučka vo Vysokých Tatrách v celkovej sume 270 EUR s DPH. Ubytovanie je v nadštandardnej izbe Superiors raňajkami.

Termín pre vyhlásenie víťazov

Pondelok - 15. 6. 2015
Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať náhradné plnenie zodpovedajúce hodnote ceny. Výhercov budeme kontaktovať emailom a následne telefonicky prostredníctvom štatutárneho zástupcu školy. Výherné školy zároveň zverejníme na www.vsetkopreskolu.sk. O výhercoch budú rozhodovať zástupcovia spoločnosti ŠEVT a.s. v prítomnosti 2 zástupcov určených ako dohľad nad súťažou. Účastníka víkendového pobytu určí štatutárny zástupca školy, pričom toto rozhodnutie je plne v kompetencii školy bez možnosti rozhodovania organizátora súťaže. Presný termín čerpania ceny, t. j. termín účasti na víkendovom pobyte si určí škola po dohode so zástupcom hotela.

Prevzatie ceny

Každá škola zaradená do súťaže poskytne organizátorovi identifikačné údaje školy (názov školy, adresa školy, IČO a email školy). Prevzatie ceny je najneskôr do 30 kalendárnych dní od vyhlásenia súťaže, inak škola stráca nárok na výhru. Cena bude trom výherným školám oznámená písomne a zároveň oznámená telefonicky prostredníctvom štatutárneho zástupcu školy, resp. prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v objednávkovom formulári http://www.vsetkopreskolu.sk/objednavka alebo v eShope.

Zodpovednosť organizátora

 • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok.
 • Výhru nemožno vymáhať prostredníctvom súdu.
 • Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady vzniknuté s účasťou na súťaži.
 • Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím a nevyužitím výhry.

Osobné údaje

Účasťou v súťaži každý súťažiaci dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa. Tieto údaje súťažiaci poskytol za účelom účasti v súťaži. Súhlas so spracovaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomným oznámením na adresu:

ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava

Na obálke je potrebné uviesť heslo: Hotel Kukučka. V hlavičke Oznámenia musí byť uvedený text „OZNÁMENIE“.

Dňom doručenia oznámenia organizátorovi je zo súťaže vylúčený a stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na cenu.

Osobitné a záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú, budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely.

Výhody, ktoré vám zakúpené produkty prinesú

eTlačivá

etlaciva sevt
 • vždy aktuálne tlačivá schválené ministerstvomškolstva
 • rozhodnutia, informované súhlasy, opatrenia vo výchove schválené a aktualizované advokátmi
 • právne poradenstvo v cene licencie a v prípade súdneho sporu bezplatné právne zastupovanie
 • prepojenie s programom eŠkola

eŠkola

eskola sevt
 • evidencia a správa údajov o žiakoch, zákonných zástupcoch a zamestnancoch
 • evidencia a správa vzdelávacích a kultúrnych poukazov
 • evidencia a správa učebníc, školských knižníc, partnerov
 • evidencia platieb žiakov a majetku školy, súťaží a hromadných školských akcií
 • evidencia a správa vydaných rozhodnutí, výchovných opatrení, informovaných súhlasov a skúšok
 • súčasťou licencie je automatický prístup do Internetovej žiackej knižky a Záloha údajov na webe

eRozvrhy

erozvrhy sevt
 • tvorba rozvrhov pre všetky typy škôl a riešenie neprítomnosti vyučujúcich
 • rozpis zastupovania na daný deň a kumulatívne za určité obdobie
 • tlač rozvrhov pre triedy, vyučujúcich, učebne alebo za celú školu
 • neobmedzený počet rozvrhov

Zakúpením licencie Komplexná školská agenda získate všetky výhody za jednu zvýhodnenú cenu.

EPSON B-510 DN

epson b510dn etlaciva sevt
 • 169 EUR s DPH + štartovacie tonery
 • obojstranná A4 tlač, sieťové pripojenie,
 • farebná atramentová tlačiareň s vysokým výkonom
 • pigmentový atrament s technológiou DURABrite Ultra určený na tlač vysvedčení

EPSON WorkForce Pro WF-5620 DWf

epson wf5620dwf etlaciva sevt
 • 179 EUR s DPH + štartovacie tonery
 • farebná obojstranná A4 tlač
 • skenovanie, faxovanie, kopírovanie
 • vyššia kapacita náplní a 36 mesačná záruka
 • možnosti sieťového pripojenia alebo cez Wi-Fi a USB
 • farebná multifunkčná atramentová tlačiareň s vysokým výkonom

Výhercovia súťaže

Za účasti zástupcov spoločnosti ŠEVT a.s. sme vyžrebovali výhercov súťaže, ktorí súťažili o víkendové pobyty vo Vysokých Tatrách.
 • Základná škola, Farná 151, 935 66 Farná
 • Základná škola, A. Felcána, 920 01 Hlohovec
 • Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč
Výhercov budeme kontaktovať písomne.

Výhercom blahoželáme!
sevt-logo

Plynárenská 6 // 821 09 Bratislava

VŠETKO PRE ŠKOLU!

Spolupracujeme s MŠVVaŠ SR
a ostatnými organizáciami v rezorte školstva.

 

eTlačivá

 • Metodická starostlivosť
     Telefón: 02/53 63 53 64
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eŠkola

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

eRozvrhy

 • Technická starostlivosť
     Telefón: 042/43 29 671
     Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Papierové tlačivá

 • ŠEVT a.s
  Cementárenská 16
  974 72 Banská Bystrica
  Otváracia doba: Po - Pi 630 - 1430
 • Telefón: 048/29 41 220 - 222
  Fax: 048/29 41 223
  Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.