Ako môže stredná škola poslať zriaďovateľovi report?

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: < 1 min.

Report SŠ pre zriaďovateľa

je v programe eŠkola zverejnený od 23. 9. 2021. (Počet žiakov SŠ podľa odborov v členení podľa ročníkov a podľa plánu výkonov).

Gestorom vzoru výkazu je MŠVVaŠ SR od p. Ertla a výpočty robí na základe položky „Nad rámec výkonov určených VZN“ (tu má DŽP na záložke CR).

Postup pre použitie výkazu

  1. Spustite program eŠkola.
  2. Prepnite sa na pohľad „Výstupy“ a zvoľte „XLS Výkazy“.
  3. Kliknite na výkaz „Report SŠ pre zriaďovateľa“ a následne na „Vygenerovať“.
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 70

Ďalšie informácie

Ako máme postupovať v prípade overovania úspešnosti odoslania údajov pre výkaz V-40?
Odosiela materská škola údaje o dieťati, ak pokračuje v PPV?
Loading