Anonymný dotazník – hodnotenie riaditeľa

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

revízia z 28.6.2022

Podľa zákona č. 138/2019 § 70 ods. 11 sú školy povinné zorganizovať raz ročne anonymné
hodnotenie vedúceho pedagogického zamestnanca.

Postup

Ak chcete využiť Školu na webe (ŠnW) na tento prieskum, postupujte takto:

 • Prihláste sa do ŠnW ako administrátor a prepnite sa na pohľad nastavenia.
  hodnotenie-riaditela-01
 • Presuňte sa do dolnej časti okna a nájdite časť Hodnotenie riaditeľa 2021/2022. Vyplňte
  dátum, dokedy bude dotazník prístupný učiteľom (po tomto dátume už bude systém
  „uzamknutý“, čiže už nebude možné dotazníky vypĺňať a budú k dispozícii výsledky). Ďalej je
  potrebné vyplniť počet anonymných kódov ktoré budú vygenerované. Počet kódov by mal
  zodpovedať počtu zamestnancov, ktorí sa budú hodnotenia zúčastniť.
  hodnotenie-riaditela-02
 • Dajte generovať kódy a následne vytlačiť kódy. Výstup je podobný ako sú prihlasovacie údaje
  ŠnW, iba je anonymný. Vzniknutú zostavu môžete vytlačiť a rozstrihať na pásiky. (Ak chcete
  dôsledne dodržať anonymitu, môžu ich zamestnanci losovať, čiže sa nedá žiadnym
  spôsobom zistiť, ktorí zamestnanec má aký kód).
  hodnotenie-riaditela-03
 • Okrem vlastného kódu je na zostave uvedená aj web adresa, na ktorej sa dotazník nachádza.
  Po kliknutí na tento link zadá zamestnanec anonymný kód a môže hlasovať. Kód môže
  zamestnanec použiť iba raz. Otázky, ktoré sú v dotazníku, poskytla Slovenská komora
  učiteľov.
  hodnotenie-riaditela-04
 • Po dátume uzávierky dotazníka budú výsledky k dispozícii administrátorovi vo forme
  výstupnej zostavy. Okrem toho pripravujeme do ŠnW novú rolu zriaďovateľ, kde k týmto
  výsledkom budú mať zriaďovatelia možnosť online prístupu.
  hodnotenie-riaditela-05
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 38
Počet zobrazení článku: 4618

Ďalšie informácie

Loading