Kontrola zapísaných údajov v elektronickej triednej knihe

Často kladené otázky:
  • Kategórie
  • Kontrola zapísaných údajov v elektronickej triednej knihe
Predpokladaný čas na čítanie: < 1 min.

Triedny učiteľ má v elektronickej triednej knihe (ETK) Školy na webe (ŠNW) možnosť skontrolovať, či je správne vyplnené prebrané učivo. V týždennom prehľade ETK svojej triedy vidí pri hodinách bez prebraného učiva červený text chýbajúce prebrané učivo. Podmienkou je vyplnený rozvrh triedy v eŠkole a jeho synchronizácia do ŠNW. Text sa zobrazuje aj na hodinách mimo rozvrh, keď je zapísaná absencia, ale prebrané učivo nie. Text sa zobrazuje len v ETK, pri tlači do PDF sa nezobrazuje.

Etk

Triedny učiteľ je notifikovaný o chýbajúcom prebranom učive v týždni aj pri pokuse o zamknutie tohto týždňa. Môže sa rozhodnúť, či týždeň napriek tomu zamkne alebo najprv vyrieši chýbajúce učivo a zamkne ho neskôr.

Etk

 

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 649

Ďalšie informácie

Loading