Nie je možné PODPÍSAŤ ZNÁMKY, nechodia mi notifikácie

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: < 1 min.

Vyzerá to tak že pre mladšie dieťa ste dostali od školy žiacky účet a nie účet pre zákonného zástupcu.

Prihlásenie ako žiak, nemá dostupnú možnosť podpísať známky.

Požiadajte školu o prihlasovacie údaje rodičovského účtu.

Rozosielanie notifikačných emailov o prospechu je na rozhodnutí školy, či takúto možnosť rodičom poskytnú (zapnú v Škola na webe) alebo nie.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 116

Ďalšie informácie

Chýbajúce notifikačné emaily z IŽK
Heslo pre rodiča s jedným účtom, ak má na škole 2 deti a 2 účty
Loading