Prečo nedostávam emaily so známkami z IŽK?

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Škola na webe posiela z IŽK e-mailom informácie o nových známkach. Aby bol email so známkami odoslaný a úspešne doručený, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. Administrátor služby Škola na webe na škole musí povoliť odosielanie e-mailov a musí určiť deň alebo dni v týždni, kedy sa budú e-maily odosielať. Škola musí mať zadanú svoju platnú emailovú adresu.
  2. Príjemcom musí byť zákonný zástupca žiaka. Žiakovi sa známky zasielajú iba v prípade, že už je plnoletý.
  3. Zákonný zástupca musí mať v IŽK zadanú emailovú adresu a táto adresa musí byť overená. (Overenie sa dá spustiť na stránke Osobné údaje.)
  4. Zákonný zástupca musí súhlasiť so zasielaním známok. (Súhlas sa zapnete/vypnete zaškrtávacím políčkom na stránke Osobné údaje.)
  5. Žiak musí dostať nejakú novú známku.
  6. E-mailová schránka príjemcu musí byť funkčná.

Ak schránka neprijíma novú poštu, napr. preto, že je plná, alebo je na prijímacej strane nejaký technický problém, email nebude doručený. Ak je emailová schránka nedostupná, môže to viesť ku strate overenia e-mailovej adresy, t. j. používateľ bude musieť odstrániť technický problém vo svojej emailovej schránke a opakovane overiť svoju emailovú adresu, podľa kroku 3 (vyššie).

Známky sa rozposielajú automaticky vo večerných hodinách. Ak sú všetky uvedené podmienky splnené a e-mail napriek tomu neprišiel, skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta (spam). Nastavte svoju schránku tak, aby tieto e-maily nedávala do nevyžiadanej pošty.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 212

Ďalšie informácie

Ako zapíšem odučenú hodinu do elektronickej triednej knihy?
Význam znakov pri hodnotení prospechu predmetu
Loading