Spracovanie katalógových listov v programoch eŠkola a eTlačivá

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 2 min.

Úvod

Program eŠkola umožňuje evidovať základné údaje, ktoré sú súčasťou katalógových listov (KL) a poskytuje podporu na elektronizáciu administratívnych činností, súvisiacich s KL. Rozhodnutie, kedy sa tieto údaje vytlačia s použitím programu eTlačivá v klasickej „papierovej“ podobe, je výhradne na používateľovi. Takisto používateľ rozhoduje, za aké školské roky chce údaje tlačiť. Tento systém tak umožňuje aj riešenie okrajových situácií, ako je dodatočná tlač KL, prestup žiaka z inej školy (resp. na inú školu) a podobne.

Spracovanie KL je štandardnou súčasťou programov eŠkola a eTlačivá a nie je spoplatnené žiadnym ďalším poplatkom.
Základný pohľad na spracovanie KL nájdete v eŠkole na pohľade Žiak záložka Katalógový list. Pre ľahkú orientáciu používateľa je okno navrhnuté tak, aby štruktúrou zhruba zodpovedalo schváleným tlačivám pre KL.

Spracovanie-katalogovych-listov-1

 • V časti, ktorá je označená 1. , sú zobrazené jednotlivé školské roky, rok školskej dochádzky, ročník, trieda a číslo v triednom výkaze. Zaškrtávacím políčkom môžete ktorýkoľvek zo zobrazených školských rokov „zapnúť / vypnúť“. Týmto spôsobom je možné pri tlači určiť, ktoré školské roky budú vytlačené.
 • V časti 2. sú údaje o prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov, priemerný prospech, celkové hodnotenie, vymeškané hodiny a dátum vydania vysvedčenia.
 • V časti 3. sú údaje o zákonných zástupcoch.
 • Časť 4. je záverečná časť katalógového listu, kde sú u žiaka v okne Poznámky uvádzané komisionálne skúšky, výchovné opatrenia a ďalšie dôležité informácie o priebehu štúdia.

Postup pri spracovaní KL

 • V prípade, že ste s katalógovým listom žiaka ešte nikdy nepracovali, je príslušná záložka bez údajov. Kliknite na Aktualizovať. Program prejde všetky dostupné údaje žiaka (aj v minulých školských rokoch) a vytvorí údajovú štruktúru pre KL.
 • Vo výberovom poli Aktívny katalógový list je možné zvoliť obdobie za ktoré chcete KL zobrazovať a tlačiť. V prípade, že vyberiete voľbu Žiadny (tlač iba hlavičky), pri tlači sa vytlačia sa iba základné údaje žiaka (táto možnosť bola ponechaná pre školy, ktoré chcú údaje za jednotlivé školské roky aj naďalej dopisovať „ručne“).
  Spracovanie-katalogovych-listov-2
 • Ak tlačíte KL s predmetmi a hodnotením, je nevyhnutné zaoberať sa poradím predmetov. Poradie predmetov musí zodpovedať poradí na tlačive KL (a môže byť iné ako je na vysvedčení). Poradie predmetov KL je dôležité až vtedy, keď už idete naozaj tlačiť a máte vybrané konkrétne tlačivo v programe eTlačivá. Poradie môžete meniť priamo pri predmete alebo kliknutím na šípky a tlačidlá +1/-1. Keď máte istotu, že poradie predmetov je správne, zaškrtnite Zamknúť poradie predmetov. Tým zabezpečíte, že aj následná aktualizácia údajov KL poradie predmetov nezmení. Poradie predmetov stačí stanoviť u jedného žiaka a k ďalším ho preniesť hromadnou operáciou.
  Spracovanie-katalogovych-listov-3
 • Pri okne Poznámky nájdete tlačidlo Doplniť rozhodnutia. Jeho zmyslom je, aby ste nemuseli údaje, ktoré už boli v minulosti v eŠkole zaevidované, prepisovať opätovne. Kliknutím na toto tlačidlo sa do poznámok prenesú údaje z už vydaných rozhodnutí (týka sa to predovšetkým výchovných opatrení a komisionálnych skúšok).
  Spracovanie-katalogovych-listov-4
 • Pre uľahčenie práce používateľov sú všetky hore uvedené operácie k dispozícii aj ako hromadné operácie.
 • Tlač KL sa vykonáva štandardným spôsobom – po kliknutí na ikonu eTlačivá sa otvorí okno v ktorom vyberiete tlačivo a kliknete Otvoriť. Automaticky sa spustí program eTlačivá a otvorí sa vyplnené tlačivo.
  Spracovanie-katalogovych-listov-5
  Spracovanie-katalogovych-listov-6
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 3
Počet zobrazení článku: 2458

Ďalšie informácie

Obedy zadarmo a vedúca školskej jedálne
Ako máme evidovať žiakov v prvom ročníku a žiakov, ktorí prestúpili k nám do vyššieho ročníka ? Systém nám hlási chybu a navádza na prepísanie údajov do stavu „opakuje ročník“.
Loading