Viac detí v Škola na webe

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Prihlasovanie

Každá škola na webe moja.skolanawebe.sk je samostatný web. Nie je možné sa prihlásiť na dve školy naraz. Od obidvoch škôl musíte získať prihlasovacie údaje pre svoje deti, kde budú aj linky na prihlásenie dve (napr. http://skola1.skolanawebe.sk a http://skola2.skolanawebe.sk)

Takže pre to dieťa, ku ktorému nemáte aktuálne žiadny prístup, musíte požiadať školu, ktorú navštevuje o prihlasovacie údaje.

Školu mi navštevujú tri deti, prečo v IŽK vidím len známky pre jedno moje dieťa?

  1. Kontaktuje vedenie školy alebo triedneho učiteľa a požiadajte, aby ste bol zaevidovaný ako zákonný zástupca pre VŠETKY vaše deti.
  2. Kontaktujte vedenie školy alebo triedneho učiteľa a vyžiadajte si rodičovský účet do Škola na webe, ktorý Vám umožní pristupovať k údajom všetkých Vašich detí súčasne.

Jedno meno a heslo pre obidve deti

Škola eviduje žiakov a ich zákonných zástupcov v školskom informačnom systéme eŠkola. Údajmi z programu eŠkola sa napĺňa Škola na webe.

Škola Vás pravdepodobne zaevidovala v programe eŠkola 2x. Škola to musí opraviť – jeden záznam zmazať a postarať sa, aby obe deti boli prepojené na jediný záznam o Vás. V prípade nejasností škole radi pomôžeme na našej infolinke 02/53 63 53 64 alebo emailom na hotline@sevt.sk.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 2
Počet zobrazení článku: 847

Ďalšie informácie

Aktivácia emailovej adresy pre Škola na webe
Chýbajúce notifikačné emaily z IŽK
Loading