Ako môže triedny učiteľ skontrolovať percentuálnu absenciu svojich žiakov na jednotlivých predmetoch?

Loading