Vychovávateľom ako škola nevieme zapísať vyučovací proces a systém to označuje za chybu. Prečo?

Loading