Ako postupovať o vyhlásení o bezpríznakovosti, ak bol žiak v zahraničí?

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: < 1 min.

Vo vyhlásení o bezpríznakovosti, ktoré podáva zákonný zástupca je časť, kde má zákonný zástupca zvoliť jednu z 2 možností.

V prípade ak dieťa / žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí

  • a má MENEJ AKO 12 ROKOV: si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb
  • a má VIAC AKO 12 ROKOV: si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej osoby

To, ktorú z týchto 2 možností si zvolí, to sa zobrazí v prehľade v stĺpci odpoveď. Škola na webe neumožňuje oznámiť zákonnému zástupcovi, že učiteľ prijal vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 1
Počet zobrazení článku: 259

Ďalšie informácie

Odosiela materská škola údaje o dieťati, ak pokračuje v PPV?
Ako škola evidujeme viac ako jednu databázu. Ako máme poslať údaje do CR?
Loading