Domáce úlohy a učebné materiály (pokyny pre učiteľa)

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Aplikácia Škola na webe (ďalej ŠnW) umožňuje škole, okrem iného, aj zadávať žiakom domáce úlohy a sprístupňovať učebné materiály. K týmto zadaniam má prístup žiak aj zákonný zástupca žiaka.

Zadanie novej domácej úlohy / učebného materiálu

Ak chcete zadať žiakom domácu úlohu alebo sprístupniť učebný materiál v ŠnW, postupujte takto:

 • prihláste sa do ŠnW, kliknite na ikonu Internetová žiacka knižka a v menu vyberte Domáce úlohy,
  Domace-ulohy-10
 • v zozname predmetov a tried vyberte komu chcete zadať úlohu. Zobrazí sa prehľad úloh, ktoré ste už danej triede z daného predmetu zadali. V stĺpci vypracované vidíte, koľko detí z triedy už úlohu vypracovalo. Tri ikony v pravej časti umožňujú editovať úlohu, zobraziť zoznam žiakov a zmazať úlohu. Novú úlohu zadáte kliknutím na ikonu + ,
  Domace-ulohy-11
 • po kliknutí na + sa zobrazí okno pre zadanie úlohy. Zadajte termín vypracovania, názov a text. Pri písaní textu úlohy môžete použiť základné editačné nástroje (tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, odrážky,..). Ak chcete k úlohe pripojiť dokument, kliknite na Prehľadávať. Po vytvorení úlohy nezabudnite uložiť. Na nasledujúcom obrázku vidíte príklad domácej úlohy s priloženým dokumentom.
  Domace-ulohy-12
  Upozornenie: Z nevyhnutných prevádzkových dôvodov platia pre prikladané súbory niektoré obmedzenia (týka sa to typov súborov a ich veľkosti). Ak sa Vám nepodarilo súbor uložiť, pozorne si prečítajte hlásenie programu, kde sa dozviete dôvod.
 • do textu úlohy môžete vložiť aj odkaz (link) na inú web stránku. Na nasledujúcom obrázku vidíte príklad úlohy s vloženým odkazom.
  Domace-ulohy-13
  Upozornenie: Ak vkladáte odkazy na stránky, ako je napríklad Bezkriedy alebo Planéta vedomostí uvedomte si, že na ich použitie musí mať žiak vytvorený účet na týchto portáloch. Je vhodné to v texte úlohy pripomenúť, žiaci či rodičia si to nie vždy uvedomujú.

Kontrola vypracovaných úloh

Ak chcete skontrolovať žiakom domáce úlohy, postupujte takto:

  • rovnakým postupom, ako je pri zadávaní úloh, vyberte predmet a triedu ktorú chcete kontrolovať, v stĺpci vypracované vidíte koľko žiakov už odpovedalo,
   Domace-ulohy-14
  • kliknutím na ikonu lupy sa dostanete na menovitý zoznam žiakov a následne môžete skontrolovať aj vypracovanie úloh.
   Domace-ulohy-15Domace-ulohy-16

Ak Vám v návode niečo chýbalo, zašlite svoje pripomienky na hotline@skolanawebe.sk.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 1497

Ďalšie informácie

Online zápis detí pre budúci školský rok
Domáce úlohy a učebné materiály (pokyny pre žiaka)
Loading