Domáce úlohy a učebné materiály (pokyny pre žiaka)

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Aplikácia Škola na webe (ďalej ŠnW) umožňuje škole, okrem iného, aj zadávať žiakom domáce úlohy a sprístupňovať učebné materiály. K týmto zadaniam má prístup žiak aj zákonný zástupca žiaka.

Postup

 • Po prihlásení do ŠnW Vás program sám upozorní na novú úlohu. Kliknutím na toto upozornenie sa dostanete do prehľadu domácich úloh. Okrem toho, kedykoľvek sa môžete do úloh prepnúť štandardným spôsobom cez menu vpravo hore,
  Domace-ulohy-20
 • v zozname úloh sú nové úlohy zvýraznene tučným písmom a úloha s oknom pre odpoveď sa otvorí kliknutím na ikonu ceruzky (vpravo),
  Domace-ulohy-21
 • v hornej časti okna je zadanie od učiteľa, v dolnej časti je priestor pre vypracovanie odpovede,
  Domace-ulohy-22
 • v zadaní môže byť odkaz (link) na inú web stránku. Pokiaľ tento link smeruje napríklad na portál YouTube, stačí naň zväčša poklikať. Často sa ale v zadaniach vyskytujú odkazy na stránky určené špeciálne na účely online výučby (napríklad na stránky Bezkriedy alebo Planéta vedomostí) a vtedy musí mať žiak na týchto portáloch vytvorený účet,
 • k zadaniu môže byť priložený súbor (v našom príklade je to súbor Tokio.pptx),
  pri písaní odpovede môžete použiť základné editačné nástroje (tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie, odrážky,..). Aj vypracovaná odpoveď môže obsahovať odkaz (link) na inú web stránku a môže mať prílohu. Ak chcete k úlohe pripojiť dokument, kliknite na Prehľadávať.
  Upozornenie: Z nevyhnutných prevádzkových dôvodov platia pre prikladané súbory niektoré obmedzenia (týka sa to typov súborov a ich veľkosti). Ak sa Vám nepodarilo súbor uložiť, pozorne si prečítajte hlásenie programu, kde sa dozviete dôvod.
 • Po vypracovaní odpovede nezabudnite kliknúť na uložiť. Úspešné uloženie vypracovanej odpovede úlohy je signalizované zelene podfarbeným oznamom v hornej časti okna a súčasne sa Vaša odpoveď sprístupní učiteľovi.
  Domace-ulohy-23
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 1
Počet zobrazení článku: 911

Ďalšie informácie

Domáce úlohy a učebné materiály (pokyny pre učiteľa)
Príprava a elektronické podpísanie rozhodnutí
Loading