Export zriaďovateľovi

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Odoslelanie údaje zriaďovateľovi vo formáte programu eŠkola.

Údaje sa musia vkladať do šablóny, ktorá je čitateľná programom eŠkola. Jedná sa o súbor XLS s pevne definovanou štruktúrou, ktorý sa tu dá stiahnuť. Popis stĺpcov je uvedený v hárku Popis.

Pokiaľ škola nedodrží formát tohto súboru a formát údajov v jednotlivých bunkách, údaje sa u zriaďovateľa nedajú načítať!

Odosielaný XLS súbor je vhodné nazvať podľa odosielajúcej školy, aby ho zriaďovateľ vedel identifikovať.

1. Užívateľ je ochotný nainštalovať si program eŠkola a viesť údaje o žiakoch v programe eŠkola

Program eŠkola nemusí mať škola zakúpený. Stačí mať grid kartu na program eTlačivá/eŠkola:

 1. Stiahnúť a nainštalovať program eŠkola   STIAHNÚŤ
 2. Spustiť program eŠkola.
 3. Na pohľade Škola vyplniť správne údaje o škole (školy so sídlom v Bratislave alebo Košiciach musia vyplniť aj mestskú časť v adrese), údaje Uložiť.
 4. Vložiť/naimportovať žiakov. U žiakov s trvalým pobytom v Bratislave alebo Košiciach vyplniť mestskú časť. ( výhodné je použiť systém školskej rajonizácie, kde funkcia nastavenia spádovej školy vyplní u cudzích žiakov aj mestskú časť).
 5. Kliknúť do hlavného menu (motýľ vľavo hore) vybrať Exportovať –> Zriaďovateľovi.
 6. Odoslať súbor zriaďovateľovi.

Tento súbor je vždy načítateľný u zriaďovateľa.

2. Užívateľ je ochotný nainštalovať si program eŠkola

Program eŠkola nemusí mať škola zakúpený. Stačí mať grid kartu na program eTlačivá/eŠkola:

 1. Stiahnúť a nainštalovať program eŠkola   STIAHNÚŤ
 2. Spustiť program eŠkola.
 3. Na pohľade Škola nastaviť správne údaje o škole, Uložiť.
 4. Kliknúť do hlavného menu (motýľ vľavo hore) vybrať Exportovať –> Zriaďovateľovi.
 5. Do vytvoreného súboru XLS vložiť do hárka Žiaci všetky údaje o žiakoch:
  • Pohlavie v tvare: M (muž) /Z (žena).
  • Musí sa dodržať formát údajov v jednotlivých stĺpcoch, inak sa údaje u zriaďovateľa nebudú môcť načítať!
 6. Odoslať súbor zriaďovateľovi.

3. Užívateľ nemá nainštalovaný program eŠkola

Postupujte podľa následujúcich krokov:

 1. Stiahnuť z webu vzorový súbor XLS.
 2. Do vzorového súboru XLS vložiť do hárka Žiaci všetky údaje o žiakoch:
  • Pohlavie v tvare: M (muž)/ Z(žena)
  • Musí sa dodržať formát údajov v jednotlivých stĺpcoch, inak sa údaje u zriaďovateľa nebudú môcť načítať!
 3. Do vzorového súboru XLS vložiť do hárka Školy údaje o škole:
  • V stĺci ID ponechať 0.
  • Druh podľa číselníka: 211-Základná škola
  • Povinné údaje: Názov, IČO, Ulica, Číslo, PSČ, Obec, Mestská časť (pre Bratislavu a Košice)
  • Musí sa dodržať formát údajov v jednotlivých stĺpcoch, inak sa údaje u zriaďovateľa nebudú môcť načítať!
 4. Vhodne pomenovať a odoslať súbor zriaďovateľovi
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 3
Počet zobrazení článku: 895

Ďalšie informácie

Ako vytvoriť nový školský rok?
Export údajov do systému e-Test
Loading