Export údajov do systému e-Test

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Odoslelanie údaje do systému elektronického testovania e-Test.

Funkcia umožňuje zaslať údaje o škole, žiakoch a zamestnancoch do systému elektronického testovania e-Test, ktorý gestoruje NÚCEM. Na základe vyexportovaných údajov sú pre žiakov a pedagógov následne vygenerované prístupové údaje systému e-Test. Pri exporte pre e-Test postupujte takto:

  • spustite program eŠkola a prihláste sa svojou GRID kartou,
  • na záložke Údaje o škole / Základné / Kontaktné údaje skontrolujte e-mailovú adresu školy – na túto adresu Vám bude zaslaný protokol z exportu,
  • na záložke Údaje o škole / Doplňujúce skontrolujte položku Kód pre ŠVS (základný identifikátor školy – šesťmiestne číslo, pridelené NÚCEM, ktoré sa využíva aj pri prihlasovaní na T9 a maturitu),
  • kliknite na hlavné menu (motýlik vľavo hore) a zvoľte Exportovať / e-Test,
    Export údajov do systému e-test
  • po úspešnom exporte sa zobrazí oznam,
    Export údajov do systému e-test

Následne (zvyčajne do dvoch dní) dostanete na e-mailovú adresu školy protokol o exporte (vo forme pdf súboru) a v ďalšom kroku aj prístupové údaje e-Test pre žiakov a pedagógov.

Kontrola údajov pred odoslaním

Súbor údajov zasielaných do systému e-Test je tvorený týmito položkami:

ŠkolaNázov, Adresa, IČO, Email, Kód školy pre SVS.
ZamestnanecMeno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Titul pred menom, Titul za menom, Rodné číslo, Pohlavie, Telefón, Email, Kategória, Dátum vzniku prípadne Dátum ukončenia prac. pomeru, Predmety (podľa úväzku),
TriedaNázov, Ročník, Študijný odbor, Vyučovací jazyk, Triedny učiteľ
ŽiakMeno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Rodné číslo, Pohlavie, Študijný odbor, Vyučovací jazyk, Sociálne znevýhodnené prostredie, Individuálny št. plán, Dátum nástupu resp. Dátum ukončenia štúdia (ak žiak nastúpi, alebo vystúpi v priebehu školského roka), Zdravotné znevýhodnenie.

Pred odoslaním údajov do e-Test program eŠkola automaticky vykoná ich kontrolu. Ak je niektorá z požadovaných položiek nevyplnená, export sa nevykoná a program Vás upozorní na chýbajúce údaje. (Na obrázku vidíte prípad, keď bol export zastavený, lebo Mgr. Elena Kováčová má nevyplnený dátum vzniku pracovného pomeru). V týchto prípadoch údaje doplňte a export zopakujte.

Export údajov do systému e-test

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 1084

Ďalšie informácie

Export zriaďovateľovi
Export maturantov na ŠVS Banská Bystrica
Loading