Heslo k obnove databázy z webu

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Heslo, ktoré zadávate do programu eŠkola pri vytváraní zálohy na webe sa použije na zašifrovanie zálohy pred jej odoslaním na web. Heslo si pamätá eŠkola na Vašom počítači (aby sa predišlo omylom počas zadávania hesla pri ďalších zálohách).

Heslo nikdy Váš počítač neopúšťa. Na web idú iba zašifrované údaje.

Pri obnove zo zálohy na webe eŠkola najskôr stiahne zašifrovanú zálohu z webu a potom sa ju pokúsi odšifrovať heslom, ktoré ste zadali. Ak ste nezadali rovnaké heslo, ako pri vytváraní tej konkrétnej zálohy, odšifrovanie sa nepodarí a obnova zahlási chybu.

eŠkola si pamätá posledné použité heslo pri vytváraní zálohy a posledné použité pri obnove zo zálohy. Stačí si teda vyvolať príslušné okno a heslo si prečítať z obrazovky.

Ak však obnovujete na inom počítači, okienko s heslom bude asi prázdne – treba sa pozrieť v programe eŠkola na tom počítači, kde záloha vznikala. Bez znalosti hesla nie je možné sa dostať ku údajom v zálohe na webe.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 1
Počet zobrazení článku: 262

Ďalšie informácie

Ukladanie Žiackej knižky do PDF súboru
Strata hesla na strane rodiča pre prístup do Škola na webe
Loading