Ukladanie Žiackej knižky do PDF súboru

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: < 1 min.
Známky z IŽK nie je možné uložiť do PDF (či iného podobného formátu) priamo.

Údaje na webe majú rozsah jeden školský rok a keď škola prejde na nový školský rok, staré údaje sa zmažú. Škola má známky zálohované v školskom informačnom systéme, pri každom žiakovi a za všetky školské roky.

Ak ste rodič, požiadajte školu, aby vám známky vytlačila. Škola má na tento účel niekoľko tlačív (najvhodnejšie sú „Prehľad známok z IŽK pre I. polrok“ a „Prehľad známok z IŽK pre II. polrok“) a tlačové výstupy zo školského IS (napr. výstup IŽK / Známky za I. a II. polrok).

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 256

Ďalšie informácie

Výchovný poradca komunikuje so všetkými žiakmi školy
Heslo k obnove databázy z webu
Loading