Import výsledkov EČ MS

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Pre stredné školy je v programe eŠkola k dispozícii funkcia pre import výsledkov externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Výsledky EČ MS sprístupňuje NÚCEM stredným školám spravidla začiatkom mája. O tom, že výsledky EČ MS sú už školám k dispozícii, eŠkola informuje samostatným oznamom.

Postup

Import výsledkov EČ MS vykonajte takto:

 • Spustite program eŠkola a prihlásite sa svojou GRID kartou.
 • Overte, či máte správne vyplnenú položku Kód pre ŠVS (položku nájdete na pohľade Škola / Údaje o škole / Doplňujúce ).

  Import vysledkov ec ms

 • Kliknite na hlavné menu (motýlik vľavo hore), zvoľte Importovať a následne Výsledky EČ MS.

  Import vysledkov ec ms

 • V ďalšom okne kliknutím na Pokračovať potvrďte import zo servera.
 • Tak ako pri iných operáciách , kedy sa hromadne menia viaceré údaje, program si pred samotným importom vyžiada vytvorenie bezpečnostnej záložnej kópie údajov. Túto zálohu vytvoríte štandardným spôsobom.
 • Po naimportovaní výsledkov EČMS program zobrazí informačný protokol.

  Import vysledkov ec ms

 • Výsledky EČ MS nájdete na pohľade Ukončovanie štúdia / Maturitné skúšky . K dispozícii sú Vám tiež viaceré prehľady na pohľade Výstupy / Preddefinované výstupy / Maturitné skúšky

Poznámka
V programe zostala pre úplnosť aj staršia funkcia pre import výsledkov EČ MS z XLS súboru, ktorý je možné získať zo ŠVS Banská Bystrica. Ak by ste z nejakých dôvodov chceli použiť tento spôsob a potrebovali konzultáciu, obráťte sa na poradenskú službu k programu eŠkola – technická starostlivosť.
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 472

Ďalšie informácie

Vzdelávacie poukazy
Export kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania
Loading