Export kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania sa vykonáva prostredníctvom webovej aplikácie Systém e-VEGA . Ak chcete využiť údaje o zamestnancoch, ktoré evidujete v programe eŠkola, postupujte takto:

  • spustite program eŠkola a prihlásite sa svojou GRID kartou,
  • kliknete na hlavné menu (motýlik vľavo hore) a zvolíte Exportovať -> Kvalifikovanosť,
    Export kvalifikovanosti eskola sevt
  • zobrazí sa malé okno Export údajov pre zber kvalifikovanosti v ktorom zadáte prihlasovacie údaje, ktoré ste dostali z dátového centrapre prihlasovanie do aplikácie Systém e-VEGA a následne kliknite na Exportovať,
    Export kvalifikovanosti eskola sevt
  • po úspešnom exporte sa zobrazí oznam
    Export kvalifikovanosti eskola sevt
Spracovanie údajov vykonáva aplikácia Systém e-VEGA vo večerných hodinách, preto v nej uvidíte údaje až ďalší deň!

Kontrola a doplnenie údajov o zamestnancoch

Ak ste mali v programe eŠkola správne vyplnené údaje, druhý deň po exporte nájdete vo webovej aplikácii https://azk.iedu.sk zoznam všetkých pedagogických zamestnancov, vrátane údajov na pohľadoch Detail 1 a Detail 2. Údaje skontrolujte a v prípade potreby doplňte (opravte). Určite je potrebné skontrolovať a prípadne doplniť tie položky, ktoré sa v eŠkole nesledujú:

Pracovný pomer dôchodcu

Položka bude mať u všetkých zamestnancov nastavenú hodnotu zamestnanec nie je v dochodkovom veku. Ak máte zamestnancov v dôchodkovom veku, alebo zamestnancov, ktorí poberajú dôchodok, opravte im túto položku.

Export kvalifikovanosti eskola sevt

Kariérová pozícia

Položka (prvá) bude vyplnená u riaditeľa, zástupcu riaditeľa, triedneho učiteľa a zamestnancov špecialistov. V prípade, že máte zamestnancov aj na iných kariérových pozíciach doplňte im túto položku podľa číselníka.

Export kvalifikovanosti eskola sevt

Znalosť cudzích jazykov

V programe eŠkola sa nesleduje, preto ju doplňte.

Export kvalifikovanosti eskola sevt

Detail 2 – Odbornosť vyučovania

Ak ste mali v programe eŠkola vyplnené údaje o úväzkoch, prenášajú sa všetky okrem položky Odbornosť vyučovania Položka bude vyplnená vždy na hodnotu odborne. Ak máte predmety, kde to treba zmeniť, ručne túto položku opravte.

Export kvalifikovanosti eskola sevt

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 1
Počet zobrazení článku: 624

Ďalšie informácie

Import výsledkov EČ MS
Elektronické podpisovanie v programe eTlačivá & eŠkola
Loading