Na stiahnutie

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Stiahnite si vašu školskú agendu

Kliknutím na odkaz „Stiahnuť“ si môžete stiahnuť vašu školskú agendu:

Stiahnuť softvér

Komplexná školská agenda

Školský informačný systém, ktorého súčasťou je niekoľko inštalačných programov a služieb:

  • eŠkola – program na správu školských údajov – zamestnanci, žiaci, triedy, prepojenie s RIS MŠVVaŠ SR
  • eTlačivá – databáza pedagogickej dokumentácie a ostatných školských tlačív
  • eRozvrhy – systém na generovanie rozvrhu hodín a suplovania

SLUŽBY

  • Škola na webe – Elektronická triedna kniha, internetová žiacka knižka
  • Škola v mobile – Čítanie prospechu a podpisovanie známok, čítanie oznamov, dochádzky
  • edulife – webová stránka školy s prepojením na údaje z programu eŠkola a služby Škola na webe

Technické predpoklady pre korektnú inštaláciu sú:

  • operačný systém Windows 7 SP1, 32bitov, a vyšší,
  • .NET Framework 4.8 (elektronická knižnica podporujúca funkčnosť aplikácie),
  • pripojenie na internet.

Na vstup do programu potrebujete GRID kartu.

Po úspešnej inštalácii sa na pracovnej ploche vášho počítača automaticky vytvoria ikony programu eŠkola, eTlačivá a eRozvrhy.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 16
Počet zobrazení článku: 1955

Ďalšie informácie

Kultúrne poukazy
Zápis detí pre budúci školský rok
Loading