Kultúrne poukazy

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Elektronická registrácia do programu Kultúrne poukazy.

1. Z programu eŠkola môžete vykonať elektronickú registráciu do programu Kultúrne poukazy (KP) v súlade s pokynmi zverejnenými Ministerstvom kultúry SR. Úspešná registrácia si vyžaduje, aby u žiakov a zamestnancov boli vyplnené niektoré kľúčové položky.

2. Pre žiaka je nevyhnutné mať správne vyplnené položky Priezvisko, Meno, Trieda, Pohlavie. Všetky tieto údaje môžete skontrolovať (a prípadne doplniť) na pohľade Žiaci.

Kultúrne poukazy

3. Pre zamestnancov sú dôležité položky Priezvisko, Meno, Dátum narodenia, Funkcia a údaje o úväzku. Správne vyplnenie položky Funkcia je nevyhnutné na to, aby sa odfiltrovali nepedagogickí zamestnanci, ktorí nemajú nárok na KP. Typ úväzku musí byť plný alebo čiastočný, učitelia zamestnaní na dohodu nemajú nárok na KP. Zo spracovania sú vyradení aj zamestnanci, ktorí majú zaškrtnuté položky Prerušenie – materská, Prerušenie – iné a tí, ktorým bol ukončený pracovný pomer (položka Zamestnaný do). Všetky tieto položky nájdete na pohľade Zamestnanci.

Kultúrne poukazy

4. Po kontrole položiek žiakov a zamestnancov kliknite na hlavné menu (motýlik vľavo hore) a zvoľte Kultúrne poukazy -> Odoslať údaje na server.

Kultúrne poukazy

5. Následne program vykoná kontrolu hore uvedených povinných položiek žiakov a zamestnancov. V prípade, že niektorá z nich nie je vyplnená, program to oznámi a chýbajúce údaje je potrebné doplniť. Ak sú povinné položky v poriadku, zobrazí sa okno, v ktorom máte možnosť skontrolovať a prípadne spresniť sumárne hodnoty a doplniť dodatočné informácie pre spracovateľa. V prípade, že chcete menovite skontrolovať zasielané údaje o učiteľoch a žiakoch, kliknite na tlačidlo Zoznamy.

Kultúrne poukazy

6. Po potvrdení tlačidlom OK sa otvorí okno integrovaného internetového prehliadača, v ktorom odošlete registračné údaje do informačného systému Kultúrne poukazy. Ďalej sa riaďte pokynmi spracovateľa.

Pre akceptáciu školy do programu NESTAČÍ realizovať elektronickú registráciu! Po registrácii JE POTREBNÉ registračný Protokol P1 vytlačiť, podpísať, opečiatkovať a zaslať na adresu MK SR.

7. Úspešnosť registrácie a stav akceptácie žiadosti v systéme kultúrnych poukazov sa vykonáva povelom Kultúrne poukazy -> Kontrola stavu žiadosti v hlavnom menu. Po vyplnení čísla protokolu kliknite tlačidlo Zistiť stav. Požiadavka sa odošle na server spracovateľa, ktorý vypíše požadované informácie.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 1626

Ďalšie informácie

Export maturantov na ŠVS Banská Bystrica
Na stiahnutie
Loading