Posielajú elokované pracoviská údaje do CR?

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: < 1 min.

Podľa nového usmernenia ministerstva školstva elokované pracoviská neposielajú údaje o zamestnancoch. Všetkých zamestnancov za celú spojenú školu posiela hlavná škola pod svojim eduID

Keď budete posielať údaje za elokované pracoviská, na pohľade „Údaje o škole“ nesmú byť evidovaní žiadni zamestnanci. Záložka „CR“ = prepnite odosielanie na → „iba žiakov“.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 80

Ďalšie informácie

Ako škola evidujeme viac ako jednu databázu. Ako máme poslať údaje do CR?
Aký procesný význam má kód 2167?
Loading