Rajonizácia škôl v programe eŠkola

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 2 min.

Úvod

V programe eŠkola sa dá pri žiakovi sledovať údaj o škole, na ktorú patrí podľa trvalého bydliska (spádová škola). Záznam o spádovej školy je na pohľade Žiak / Externé školy . Ak žiak patrí do rajónu školy, spádovú školu nezapisujte. (Inými slovami – spádovú školu zapíšte iba u tých žiakov, ktorí bývajú mimo rajón školy).

Ak nechcete sami prácne zisťovať spádové školy k žiakom z iného rajónu, môžete využiť automatický chod. Program sám dokáže vyhľadať spádovú školu na základe adresy trvalého bydliska žiaka. Potrebné údaje o rajonizácii škôl v SR dodávateľ programu eŠkola priebežne aktualizuje podľa Všeobecne záväzných nariadení (VZN), tak ako ich zverejňujú jednotlivé mestá a obce.

Určenie spádovej školy pri vyplnení / aktualizácii adresy žiaka

Na pohľade Žiak -> Doplňujúce údaje vyplňte (prípadne aktualizujte) adresu trvalého bydliska žiaka. (V Bratislave a Košiciach do položky Obec vyplňte iba Bratislava resp. Košice. Mestskú časť doplní program sám na základe ulice a čísla.)

 

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

Po vyplnení adresy žiaka program sám skontroluje, či žiak patrí do rajónu školy. Ak nie, vyhľadá príslušnú spádovú školu, oznámi to používateľovi a na základe jeho pokynu zapíše túto školu k žiakovi.

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

Program sa následne prepne na záložku Externé školy, kde máte možnosť skontrolovať správnosť procesu. Ak žiak patrí do rajónu školy, samozrejme žiadny oznam nedostanete a spádová škola sa nezapisuje.

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

V okrajových prípadoch (napr. kvôli nejednoznačnosti podkladov vo VZN alebo ak žiaci I. stupňa majú určenú inú školu ako žiaci II. stupňa), program zobrazí zoznam všetkých spádových škôl, ktoré prichádzajú do úvahy. Po výbere správnej školy opäť prebehne jej priradenie žiakovi.

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

Ak sa programu nepodarí nájsť spádovú školu, najskôr skontrolujte adresu. Vo väčšine prípadov ide o bežné preklepy. (Na obrázku dole vidíte príklad, keď namiesto Nábrežná bolo vyplnené Náberežná.) Ak ste si istí, že adresu ste vyplnili správne a napriek tomu sa nenašla spádová škola, kontaktuje infolinku k programu eŠkola, aby bola rajonizácia opravená (stačí napr. kliknúť na Odoslať).

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

Hromadné nastavenie spádových škôl

Okrem nastavenia spádovej školy pri zmene adresy žiaka, je k dispozícii aj hromadné nastavenie pre všetkých žiakov školy naraz. Funkcia sa spúšťa z hlavného menu (motýlik vľavo hore), zvoľte Špeciálne funkcie -> Nastavenie spádovej školy.

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

Na začiatku procesu zvolíte, či má proces prebehnúť aj u žiakov, ktorí už údaj o spádovej škole majú nastavený. Ak napríklad vo Vašom meste bolo vydané nové VZN, ktoré zásadne zmenilo rajonizáciu, kliknite na Áno.

Rajonizacia skol v programe eskola sevt

Po ukončení chodu sa zobrazí protokol s informáciami o priebehu priraďovania spádových škôl. V podrobnom režime sú zobrazení aj konkrétni žiaci. Upozornenia v protokole sú v členení:

  • žiaci s neúplnou adresou,
  • nenájdená externá škola, na ktorú žiak patrí,
  • nejednoznačný rajón podľa adresy trvalého pobytu,
  • ponechaná pôvodná externá škola, na ktorú patrí,
  • nahradená pôvodná externá škola, na ktorú patrí.

Protokol nemusíte celý analyzovať okamžite, dá sa kedykoľvek vyvolať funkciou Protokol z nastavenia spádovej školy.

Výstupy

Na pohľade Výstupy -> Predefinované výstupy priečinok Žiaci nájdete dva základné výstupy súvisiace s rajonizáciou:

  • Výstup Vyplnená spádová škola obsahuje zoznam žiakov, u ktorých ste vyplnili spádovú školu – čiže ak ste všetko uviedli správne, výstup zobrazuje iba žiakov mimo rajón školy. Ak sa v zozname nachádza žiak z Vášho rajónu, je to chyba – prepnite sa na pohľad Žiaci a u daného žiaka (na záložke Externé školy) záznam o spádovej škole zmažte.
  • Výstup Bez vyplnenej spádovej školy obsahuje zoznam žiakov, u ktorých nie je uvedená spádová školu – čiže tento výstup by mal zobrazovať iba žiakov z rajónu školy. Ak zistíte, že sa v zozname nachádza žiak mimo Váš rajón, treba mu spádovú školu doplniť: ručne, editovaním adresy (podľa bodu 1.)  alebo hromadne (podľa bodu 2.).
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 1
Počet zobrazení článku: 1847

Ďalšie informácie

Zápis detí pre budúci školský rok
Zoskupovanie v eŠkole
Loading