Zoskupovanie v eŠkole

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Funkcia jednoduchým spôsobom umožňuje zoskupovať údaje v zoznamoch podľa ľubovoľných položiek. Typickým použitím je vytvorenie zoznamu žiakov v triedach.

Postup

  • Prepnite sa na pohľad Žiaci. Štandardne sú zobrazené stĺpce Priezvisko a meno a Trieda,
  • kliknite ľavým tlačidlom myši na nadpis stĺpca Trieda, držte ľavé tlačidlo myši stlačené a nadpis stĺpca presuňte o riadok vyššie (na text Presuňte sem stĺpec pre zoskupovanie hodnôt),
    Zoskupovanie v eskole sevt
  • keď sa vľavo objavia dve malé červené šípky, uvoľnite tlačidlo myši a zoznam žiakov sa zoskupí podľa tried,
    Zoskupovanie v eskole sevt
  • v takto usporiadanom zozname môžete skupiny rozbaľovať a zbaľovať kliknutím na ikonky   resp.  .
    Zoskupovanie v eskole sevt

Toto usporiadanie údajov bude akceptované aj pri tlači zoznamu na tlačiareň alebo exporte do .xls súboru. Zrušiť zoskupovanie je jednoduché – opäť „chytíte“ myšou nadpis stĺpca a presuniete ho naspäť dole do zoznamu.

Zoskupovanie môžete použiť pri všetkých zoznamoch, aj v preddefinovaných výstupoch a pre zoskupenie môžete použiť ľubovoľný stĺpec  (na ďalšom obrázku je ukážka zoskupenia žiakov podľa špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb).
Zoskupovanie v eskole sevt

 

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 2
Počet zobrazení článku: 521

Ďalšie informácie

Rajonizácia škôl v programe eŠkola
Známkovanie predmetov a príprava vysvedčení v programe eŠkola
Loading