Štatistické výkazy

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Program eŠkola poskytuje plnú podporu pri spracovaní výkazov typu Škol (MŠVVŠ SR) tak, ako sú zverejnené na WEB stránkach Ústavu informácií a prognóz školstva. V prípade, že údaje v programe eŠkola máte dobre zadané, nie je pre Vás spracovanie predpísaných štatistických výkazov problémom.

Postup

1. Spustite program eŠkola, prihláste sa, ubezpečte sa, že máte nastavený správny školský rok.

Statisticke-vykazy-1

2. Samozrejme vytvárať štatistické výkazy má zmysel až vtedy, keď máte vyplnené údaje, ktoré do týchto výkazov vstupujú (kompletné zoznamy tried, žiakov, zamestnancov, … ), program vždy môže výkazy vytvoriť len na základe tých údajov, ktoré ste zadali v týchto zoznamoch. Ak máte tieto údaje pripravené, kliknite na hlavné menu (motýlik vľavo hore), potom na Exportovať a Štatistické výkazy.

Statisticke-vykazy-2

3. V ďalšom okne vyberte príslušný štatistický výkaz, určite Adresár, kde má vzniknúť výstupný súbor a kliknite na Vytvoriť.

Statisticke-vykazy-3

4. Program vytvorí v zvolenom adresári predpísaný .XLS súbor, ktorý môžete následne otvoriť v programe Excel a skontrolovať. Pokiaľ nájdete na vytvorených výkazoch nejaké nezrovnalosti, je potrebné skontrolovať údaje u žiakov, zamestnancov,… V absolútnej väčšine prípadov sú nezrovnalosti vo výkazoch spôsobené tím, že sú nepresne, alebo neúplne vyplnené údaje u žiaka, zamestnanca…

Statisticke-vykazy-4

Statisticke-vykazy-5

Príklad: Na obrázku dole vidíte, že v časti Výkazu o základnej škole 3-01…. chýbajú údaje za 1. ročník. Pri kontrole údajov zistíte, že je to spôsobené tým, že ste žiakom 1.A zabudli vyplniť položku ročník.

5. Štatistické výkazy, ktoré vzniknú týmto postupom samozrejme môžete pred odoslaním doplniť alebo opraviť priamo v programe Excel.

Príklad: Ak v databáze eŠkoly nesledujete miestnosti, vo výkaze 3-01, v časti X. Dopĺňajúce ukazovatele, položky 1001 až 1003 budete mať prázdne. V tejto situácii nemusíte ale nutne do eŠkoly dopisovať zoznam učební, pravdepodobne pre Vás bude rýchlejšie tie tri čísla doplniť priamo do výkazu.
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 3
Počet zobrazení článku: 1186

Ďalšie informácie

Sieťová prevádzka programu eŠkola
Ako importovať do programu eŠkola údaje z XLS súborov?
Loading