Tlač zoznamov

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Úvod

Program eŠkola umožňuje údaje z databázy vytlačiť vo forme tabuliek alebo získať ako XLS súbory. Používateľ sám definuje, ktoré stĺpce chce tlačiť, spôsob triedenia, filtrovania, zoskupovania, formátovania výstupu aj ďalšie parametre.

Nasledujúci postup je jednoduchým príkladom ako vytlačiť zoznam žiakov v triedach, pričom na výstupe požadujeme mať u žiakov položky Priezvisko a meno, Adresa a Dátum narodenia.

Postup

• Prepnite sa na pohľad Žiaci, kliknite na Tlač a otvorí sa okno Tlač zoznamu,
Tlac zoznamov eskola sevt

• kliknite na ikonu pre výber stĺpcov a doplňte do zoznamu žiakov stĺpce, ktoré potrebujete,
Tlac zoznamov eskola sevt

• okno Výber stĺpcov zavrite a usporiadajte si poradie a šírku stĺpcov,

• zoskupte zoznam podľa triedy (chytíte ľavým tlačidlom myši nadpis stĺpca Trieda a presuniete ho o riadok vyššie na text Presuňte sem stĺpec pre zoskupovanie hodnôt),
Tlac zoznamov eskola sevt

• zaškrtnite Každá skupina na novú stranu a Názov skupiny do nadpisu,
Tlac zoznamov eskola sevt

• skontrolujte zoznam kliknutím na Náhľad a zoznam vytlačte.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 1
Počet zobrazení článku: 555

Ďalšie informácie

Elektronické podpisovanie v programe eTlačivá & eŠkola
Obedy zadarmo a vedúca školskej jedálne
Loading