Elektronické podpisovanie v programe eTlačivá & eŠkola

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Riaditeľ školy má v zmysle zákona povinnosť elektronicky podpisovať rozhodnutia riaditeľa školy.

Ak túto agendu vykonáva v klasickej papierovej podobe aj naďalej, vystavuje sa riziku udelenia finančného postihu.

Orgány verejnej moci sú povinné komunikovať elektronicky už od 1. novembra 2013, no na základe výnimky v zákone o e-Governmente bola táto povinnosť niektorým orgánom verejnej moci pre technické prekážky posunutá. Táto výnimka sa 1. novembra 2016 zrušila a odvtedy sú všetky orgány verejnej moci povinné komunikovať elektronicky.

Čo škola potrebuje na to, aby mohla rozhodnutia v programe eTlačivá elektronicky podpísať ?

 1. Mať platnú licenciu Komplexná školská agenda (licencia obsahuje eTlačivá & eŠkola),
 2. mať platnú licenciu aplikácie Podpisuj.sk.
Elektronické podpisovanie v programe etlačivá & eŠkola

Inštruktážne video

V rámci platných licencií majú školy k dispozícii nástroje na zabezpečenie:

 • API pre napojenie na program eTlačivá (ŠEVT)
 • podpisy slovenských štátnych formulárov Rozhodnutí
 • hromadná tvorba a tlač autorizačných doložiek
 • podpisovanie rozhodnutí a dokumentov pomocou KEP,(podpora PAdES, ASiCE/XAdES, ASiCE/CAdES)
 • zaručenej konverzie z elektronickej do listinnej podoby,
 • zaručenej konverzie z listinnej do elektronickej podoby,
 • druhý, tretí, n – tí podpis pre všetky podporované formáty,
 • hromadného podpisovania (neobmedzene),
 • s možnosťou použitia vlastného zdroja kvalifikovaných časových pečiatok (NASES, alebo komerčný poskytovateľ),

Pripravujeme

 • Vytváranie Doložiek právoplatnosti a vykonateľnosti pre el. rozhodnutia
 • Vytváranie fascikla elektronického Rozhodnutia (Rozhodnutie + Autorizačná doložka + Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti)
 • úložisko na cloude pre Dlhodobé overovanie el. podpisov podľa eIDAS.
 • Jednorazové ošetrenie súboru s platným KEP na dlhodobú overiteľnosť.

Čo znamenajú jednotlivé skratky

 • NASES – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby,
 • KEP – Kvalifikovaný elektronický podpis,
 • eIDAS – skratka pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodnosť služby v rámci elektronických transakcií pre európsky trh,
 • PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) je súbor obmedzení a rozšírení PDF nástroja, je pokročilý nástroj za účelom elektronického podpisovania,
 • ASiCE/XAdES – AsiC je tzv. podpisový kontajner a XAdES je formát elektronického podpisu,
 • ASiCE/CAdES – AsiC je tzv. podpisový kontajner a CAdES je opäť typ formátu elektronického podpisu.
Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 3
Počet zobrazení článku: 909

Ďalšie informácie

Export kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania
Tlač zoznamov
Loading