Výchovný poradca komunikuje so všetkými žiakmi školy

Často kladené otázky:
Predpokladaný čas na čítanie: 1 min.

Ak potrebujete vidieť údaje žiakov: ich známky z predmetov a návrhy pochvál a pokarhaní a čítať oznamy iných učiteľov, obráťte sa, prosím, na administrátora Vašej Školy na webe, aby Vám nastavil prístupové práva.

Ak však potrebujete aj Vy posielať oznamy rodičom (alebo žiakom), museli by ste byť v príslušnej triede triedna, alebo zástupca triedneho, alebo mať v triede nejaký predmet. Inštitút „zástupca triedneho“ sa využíva málo kedy, preto, ak je to na Vašej škole možné, odporúčame túto cestu.

Pridať ďalší predmet do tried je taktiež možné – predmety, ktoré sa v triede učia si určuje sama škola. Tieto informácie sa do webovej služby Škola na webe preberajú zo školského informačného systému eŠkola. Komplikácia nastáva pri tlači: zoznam predmetov triedy sa tlačí pri tlači triednej knihy, zoznam predmetov žiaka sa tlačí na vysvedčenie. Samozrejme, je možné predmet „Výchovné poradenstvo“ pred tlačou odobrať, ale je to značná komplikácia navyše.

Dôležité taktiež je, aby ste vedeli, že oznamy, zadané v IŽK, sú rodičom posielané mailom (okrem toho, že ich vidia v IŽK, keď sa do nej prihlásia). Aby rodič dostal informáciu o tom, že má v IŽK nový oznam, musí mať overenú e-mailovú adresu a povolené zasielanie notifikácií.

Pomohol Vám tento článok?
Nie, nepomohol: 0
Počet zobrazení článku: 159

Ďalšie informácie

Prístup zamestnancov školy do Elektronickej triednej knihy
Ukladanie Žiackej knižky do PDF súboru
Loading